Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kočky i koťata jsou předávána novému majiteli na základě "Dohody o předání kočky"  (viz níže) a za podmínky, že s příchodem zvířete souhlasí všichni členové domácnosti. Zvíře je předáváno přímo novému majiteli. Pokud by zvíře mělo být určeno pro třetí osobu, je to možné jen po dohodě se třetí osobou a  v dohodě o předání je uvedeno jeho jméno. 

Zvíře nepředáváme, pokud by měl sloužit jako dar nebo překvapení. Kočičky neumisťujeme ani jako "hračku"  pro děti, nebo pouze ven.

Naše kočičky jsou krmeny kvalitní stravou (syrové maso, kvalitní konzervy a granule). Proto je neumisťujeme do podmínek, kde by dostávaly nekvalitní krmení, běžně dostupné v supermarketech, které poškozuje jejich zdraví. 

Koťata jsou předávána vakcinovaná, plně socializovaná a to po dvou, nebo do rodin, kde už kočička je.

Nový majitel si musí být vědom, že kočička nebo kotě může onemocnět a bude potřeba docházet k veterináři, což je někdy náročné časově a někdy i finančně.  

 

Nový majitel musí zvířeti zajistit řádnou revakcinaci a musí souhlasit a nechat kastrovat v příslušném věku, umísťuje-li se kotě. Dospělé kočičky předáváme výhradně kastrované.

S novým majitelem zůstáváme v kontaktu, abychom získali informace, jak si zvíře zvyká, bylo-li už popř. kastrováno. Za zaslání fotky jsme vděčni. Umístěným kočičkám a jejich novým majitelům jsme dále k dispozici.

Kdykoli jsme ochotni Vám s kočičkou jakkoli pomoct, pokud nás budete kontaktovat. Tel. 776 882 929. Spolupracujeme s klinikami, kde jsme schopni v případě potřeby zajistit složitější vyšetření nebo zákroky a také tuto péči uhradit. 

Pokud nastanou skutečnosti, pro které se nový majitel nemůže o osvojené zvíře starat, je povinností zvíře vrátit. 

Adopční poplatek činí 600,- Kč.

 

Dohoda o předání kočky               

 

 

Předávající : Světluška - pro kočky, o.s.

zastoupené: Janou Zerzánovou

 

tel.: 776 882929                         e-mail: prokocky1@seznam.cz

                    

Přijímající :   …………………..

                    …………………..

                    …………………..

                      tel.:                          e-mail    

                                                            I.

                                                Předmět dohody

Předání kočky:

Jméno: ……………………..

Pohlaví:…………………….

Barva: ……………………..

Věk: ……………………….

 

Tato kočka/kocour  se touto dohodou předává přejímajícímu a ten ji přejímá po uplynutí 3 týdnů do svého vlastnictví. . Předávající má právo zvíře  odberat, pokud přejímající nesplní závazky přejímajícího, uvedené v této smlouvě. Přijímající bere na vědomí, že kočka kocour nesmí být předmětem dalšího prodeje či daru jiné osobě. Pokud k tomuto nastanou skutečnosti, je třeba nás kontaktovat a najít společně řešení.        

                                                           II.

                                       

                                          Závazky přejímajícího

 

a)  Přejímající byl seznámen se základními zásadami péče o kočku  a je si vědom morálního závazku řádně o kočku pečovat . Zajistí v případě potřeby veterinární péči i pravidelnou revakcinaci. Bude předávajícího kontaktovat v případě vážné změny zdravotního stavu. Zvíře nesmí být utraceno bez předchozí dohody s  předávajícím. Důvodem k tomuto je skutečnost, že v našich možnostech je, zvířeti  v některých případech poskytnout nadstandartní péči na pracovištích,  se kterými spolupracujeme, stejně tak na tuto péči zajistit potřebný větší finanční obnos.                           

 

b)  Přejímající se zavazuje provést kastraci cca v 1 roce stáří zvířete, u kočky ve věku 7-8 měsíců, pokud si osvojuje kotě..

 

c)  Zavazuje se, že na požádání  poskytne  informace o kočce na telefonický, popř. e-mailový dotaz..

 

                                                           III.

                                           Závazky předávajícího

 

a) Předávající předává klinicky zdravou a veterinárně ošetřenou kočku.

 

b) Předávající   se zavazuje poskytnout pomoc s kočkou přejímajícímu vždy, když o to  bude požádán.  

 

c) Pokud se přejímající nebude schopen z nějakých důvodů  o kočku postarat, je povinností přejímajícího tuto vrátit předávajícímu. Kočku převezme  zpět.

 

d) Předávající přijal adopční poplatek ve výši 600 Kč.

                                                                

Datum:                                 Místo:

 

Předávající: …………….                                  Přejímající:…………………

 

 

             

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Bitcoin NEO to the Moon - BNEO - New era of Crypto!

(bneoshcooff, 1. 8. 2021 8:48)

Bitcoin NEO uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network.
Emission 21 000 000 coins (max supply).

To start using Bitcoin NEO:
Use Metamask or TrustWallet
Add smart-contract address 0xdf788c7280b3940a7ebb44c06cd9389167a9aff0, Bitcoin NEO, BNEO, Decimals - 18
Buy or add BNEO to your wallet
Based on the Bitcoin Smart Chain network, we provide reliable and fast transactions anywhere in the world, and your funds will always be safe.

Site - https://bitcoin-neo.com/?from=x
Buy tokens - https://bitcoin-neo.com/private-sale?from=x
Airdrop - https://bitcoin-neo.com/airdrop?from=x


Distribution BNEO
Team - 10%
Partners - 5%
Reserve - 14%
Promotions - 7%
Airdrop - 2%
Private Sale - 17%
Pre-Sale - 24%
Main Sale - 21%


Resources:
https://t.me/bneo_channel
https://t.me/bneo_chat
https://twitter.com/bneo_crypto
https://bneo.medium.com/

Unused commodity over the extent of the benefit of honesty a possessions soul

(StronBer, 31. 7. 2021 7:44)

https://clck.ru/WPrtn https://clck.ru/WPQDj https://qps.ru/6RpuZ https://qps.ru/ixRF6 https://cutt.us/yjfUe https://qps.ru/AbHu8 https://qps.ru/umvQ9 https://qps.ru/qZxsX https://clck.ru/WQKYe https://clck.ru/WQ8yp https://gee.su/ziANR https://qps.ru/j3nzb https://clck.ru/WPZiD https://gee.su/YuwIC https://gee.su/J8E5L https://clck.ru/WPT6w https://clck.ru/WPgoq https://clck.ru/WPSZs https://clck.ru/WPfAM https://clck.ru/WQ4tV
https://cutt.us/ECkhU https://clck.ru/WPukf https://qps.ru/QlGWN https://clck.ru/WPQck https://clck.ru/WPQx2 https://qps.ru/TXg8A https://gee.su/8vcDP https://gee.su/3Blb1 https://gee.su/dMR5r https://clck.ru/WPj9v https://cutt.us/RYRsK https://qps.ru/8kqs0 https://gee.su/g2jPH https://clck.ru/WPUJ4 https://qps.ru/HqWmG https://gee.su/9PfRX https://clck.ru/WQ5wj https://clck.ru/WPmpZ https://gee.su/RnHb0 https://qps.ru/1aATj
https://gee.su/wnN0m https://qps.ru/hl4Bu https://gee.su/YxBdX https://clck.ru/WQ6e5 https://clck.ru/WPpVH https://qps.ru/Ju5kx https://qps.ru/p6swF https://qps.ru/XW9Do https://gee.su/Tg450 https://qps.ru/5KObh https://clck.ru/WPvQC https://gee.su/plUuY https://gee.su/0g5ae https://gee.su/NGh8Y https://clck.ru/WPgPR https://clck.ru/WPYuj https://clck.ru/WPoeZ https://clck.ru/WPPgH https://cutt.us/neigd https://clck.ru/WPiFq

Всем здравствуйте

(RANDT8967, 31. 7. 2021 2:13)

Доброе утро!

Важно будет при этом взять во внимание горно геологические условия протяженность интервала которому необходимо укрепление характеристики конструкции скважинного ствола а также его состояние. В нерегулируемых электроприводах чаще всего используют электродвигатели переменного тока подключаемые к источнику питания либо через контактор или автоматический выключатель играющий роль защитного устройства либо при помощи штепсельного разъёма например в бытовых электроприборах. Коэффициент 1,3 применяется для определения потребности в тепловой мощности комнат жилого дома с двумя окнами с ориентацией на север. Необходим контроль за работой котла и недопущением значительного роста температурой на выходе из котла так как потребляемая энергия отопительной системой ограничивается клапаном. Потребность в свете интенсивность которого вы можете регулировать существует не только в среде профессионального использования светотехники но и в повседневной жизни когда яркость источников можно контролировать зависимо от уровня освещенности в помещении. Подробнее об этой теме интересный сайт - https://capsnab.ru/ .
Для начала рассмотрим распиновку верхнего разъема. Автономный режим работы газового котла осуществляется благодаря электронной системе управления. Необходимо сделать плотно подогнанные поршень и цилиндр. В процессе эксплуатации прибора в его нижней части происходит накопление осадка из примесей содержащихся в теплоносителе окалина ржавчина песок и прочая грязь. При вскрытии грунта должна производиться инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений.
До свидания!

Modish commodity tailored adroit duration

(StronBer, 30. 7. 2021 11:52)

https://gee.su/IFS0D https://gee.su/Sp5hB https://qps.ru/DUM71 https://qps.ru/bBVGj https://qps.ru/6kH3E https://qps.ru/ZrEiD https://qps.ru/ocgHj https://clck.ru/WPbWh https://qps.ru/vVhtP https://gee.su/u7Xvy https://clck.ru/WPTwY https://cutt.us/xqDpz https://qps.ru/U5afC https://gee.su/AX6If https://gee.su/kRoxi https://gee.su/oTlL2 https://qps.ru/DzpMN https://clck.ru/WPm5S https://gee.su/8bout https://clck.ru/WPPku
https://clck.ru/WPTLu https://clck.ru/WPU2J https://clck.ru/WPqZz https://gee.su/bwFKz https://qps.ru/ZzsEA https://cutt.us/WqefR https://gee.su/CGvXb https://qps.ru/VdaqQ https://qps.ru/rDb7m https://clck.ru/WPcAp https://qps.ru/KYCZs https://gee.su/rbgEi https://clck.ru/WPZ6w https://gee.su/PwF72 https://qps.ru/OBwV5 https://qps.ru/1DpY8 https://qps.ru/l0uNW https://qps.ru/LuO40 https://qps.ru/BEmd8 https://clck.ru/WPicc
https://gee.su/ApGCH https://clck.ru/WPk3h https://gee.su/m9rBU https://gee.su/Kolsx https://gee.su/PBaru https://gee.su/ZfUeQ https://qps.ru/dUvWI https://gee.su/Vqxsv https://qps.ru/9lo3D https://qps.ru/8cHSy https://gee.su/bZR5V https://gee.su/SG5kR https://qps.ru/3Tfdq https://gee.su/QKlLP https://gee.su/2Uhvl https://qps.ru/Tihjo https://gee.su/CXpIj https://qps.ru/XQaFi https://gee.su/BkEtA https://gee.su/YVXxF

Discover Exactly How The Foods You're Eating Each Day Are Making Your Fat Cells SICK

(JesseactiP, 29. 7. 2021 18:34)

https://bit.ly/3y8bt5A Among your body's main fat-burning hormones DECREASES when you go on a diet plan?

Research has actually shown that this vital hormone stop by as high as 50% after simply 7 days of weight loss!

The most awful part is, the longer you try to diet regimen, the worse it gets, which is why numerous "serial dieters" constantly struggle to maintain the weight off (if they lose it at all ...).

The excellent information is we're mosting likely to share the nutrition techniques to RAISE your body's all-natural fat-burning hormonal agents securely as well as normally! https://bit.ly/3y8bt5A

Brand-new by-product a substitute alternatively of upstanding spirit

(StronBer, 29. 7. 2021 16:55)

https://clck.ru/WPexS https://clck.ru/WPUDy https://clck.ru/WPjMp https://gee.su/adTtC https://clck.ru/WPQ6n https://qps.ru/z6jd0 https://qps.ru/OAKYb https://gee.su/7str4 https://clck.ru/WPkwj https://qps.ru/FEuc3 https://qps.ru/V4FgE https://qps.ru/INp3S https://gee.su/2h7GJ https://clck.ru/WPjhA https://qps.ru/ZCzG7 https://cutt.us/nJAeT https://gee.su/qIE05 https://gee.su/XLsGx https://gee.su/3MbTV https://gee.su/a2DYQ
https://gee.su/XZq3M https://clck.ru/WPZzf https://qps.ru/TxGtf https://gee.su/ybh13 https://gee.su/tJqQB https://clck.ru/WPrMw https://qps.ru/tFh06 https://qps.ru/sfEnx https://qps.ru/Iyb6u https://cutt.us/yghOj https://qps.ru/LomOl https://gee.su/mxshQ https://gee.su/g7CQA https://gee.su/5pPv1 https://clck.ru/WPXiP https://qps.ru/p8cBx https://qps.ru/9PJqM https://gee.su/Ulybc https://clck.ru/WQ8eH https://qps.ru/ULZay
https://clck.ru/WPWan https://gee.su/HjZLP https://clck.ru/WPQPV https://gee.su/nw9Xq https://clck.ru/WPQhP https://clck.ru/WPuxq https://gee.su/5MLeZ https://qps.ru/81n24 https://gee.su/XHn4a https://qps.ru/kg0xT https://clck.ru/WPV38 https://gee.su/RCoB8 https://clck.ru/WPUF9 https://clck.ru/WPnEA https://gee.su/9DXC2 https://gee.su/Eavky https://qps.ru/1Gykl https://qps.ru/cPjS2 https://gee.su/2SCTi https://qps.ru/GUlwV

friends, movies, fashion, actors, trends, social

(JasonAspex, 29. 7. 2021 6:42)

I am so excited to find an entire community of people like me. I'm 30 years young but people say I look much younger than my actual age.

Obscure offshoot a substitute alternatively of honesty a possessions soul

(StronBer, 28. 7. 2021 21:33)

https://qps.ru/cJABu https://qps.ru/Xj8yz https://qps.ru/pK8jb https://clck.ru/WPT4H https://gee.su/gT4zU https://clck.ru/WPUVM https://gee.su/ZMJyE https://qps.ru/kJzup https://clck.ru/WPavU https://qps.ru/ZAUuO https://gee.su/a2CQh https://clck.ru/WPgrN https://clck.ru/WPYyj https://gee.su/R2Gw6 https://qps.ru/CcfDe https://qps.ru/X2iU4 https://gee.su/ohwPE https://gee.su/Rwq5Z https://qps.ru/TNAWJ https://clck.ru/WPbcH
https://gee.su/X7kz4 https://gee.su/BxgMe https://qps.ru/uJGXI https://clck.ru/WPiu3 https://gee.su/s1jkv https://gee.su/DkBcv https://cutt.us/ebctf https://qps.ru/XdGyp https://clck.ru/WPQJ6 https://gee.su/E82Qe https://qps.ru/JTNbX https://qps.ru/Hqg91 https://clck.ru/WPPgm https://gee.su/c6HIZ https://cutt.us/zgXTI https://qps.ru/6Dcz9 https://cutt.us/iutzh https://qps.ru/VftB9 https://cutt.us/jlDdy https://clck.ru/WQC6q
https://clck.ru/WPmoL https://qps.ru/OMDkT https://gee.su/um5Wi https://qps.ru/X0Zah https://clck.ru/WQpHv https://qps.ru/kpZxD https://cutt.us/tkPQU https://gee.su/RSfQ6 https://clck.ru/WPSnn https://clck.ru/WPPvd https://gee.su/zDbkR https://gee.su/41BQr https://gee.su/OwSCo https://clck.ru/WPRV2 https://clck.ru/WPo6h https://clck.ru/WPrnE https://gee.su/1W4FQ https://clck.ru/WQ3ri https://qps.ru/4K2xo https://gee.su/dj30J

varför får man högt kolesterol

(varför får man högt kolesterol, 28. 7. 2021 18:31)


First off I would like to say wonderful blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had a tough time clearing my mind in getting my ideas out there. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thank you! varför får man högt kolesterol canri.prizsewoman.com/map28.php

купить диски на автомобиль

(Donaldcvc, 28. 7. 2021 7:48)

Доброго времени суток дамы и господа
Обустройство скважины с адаптером Рассмотрим пошаговый процесс монтажа адаптера
Раскапывают траншею глубиной ниже уровня замерзания (1,5-2 метра) и шириной 0,5 метров для удобства монтажа.
В обсадной трубе сверлят отверстие требуемого диаметра и обрабатывают его края.
Подготавливают адаптер: сначала его очищают от технологической смазки, затем для надежной фиксации обрабатывают герметиком уплотнительные кольца.
В обсадную трубу опускают адаптер , используя Т-образный ключ. Резьбовую часть заводят в подготовленное отверстие. Затем обе части конструкции соединяют между собой.
К погружному насосу подключают питающий и греющий кабель. Верх обсадной трубы обрезают и закрывают крышкой.
Монтируются вспомогательные приборы.
Проверка работоспособности системы и ее герметичности.
Засыпают траншею песком.
Монтаж завершен.

corona virus is changing the world!

(Mariowex, 27. 7. 2021 8:17)

Hello. And Bye.

Accepted Intelligence Far this artifact

(ivermectin for humans, 22. 7. 2021 22:38)

Accustomed Dope Here this offshoot
https://ivermectinst.com ivermectin tablets dosage

medicamento

(artículo, 22. 7. 2021 11:25)

La culpa a menudo se combina con una baja autoestima y no solo en hombres con disfunción eréctil. Los medicamentos orales (a veces llamados “píldoras de erección”) son el tratamiento más común para la DE y generalmente son efectivos. En algunos hombres, la terapia farmacológica es ineficaz y entonces se opta por implantar una prótesis de pene.

купить корпус топливного фильтра

(Andreilxu, 20. 7. 2021 0:28)

Дренажные скважины в Минске — Бурение под Ключ
Скважина для дренажа нужна для того, чтобы избавиться от лишней воды и влаги. Дренажные скважины в Минске используются на протяжении многих лет для дренирования водного потока и осушения земельных участков в случае, если наблюдается излишнее скопление подземных или поверхностных вод.Где применяется дренажное бурение
Такие установки обычно размещают во время планирования коттеджного строительства, проектировании многоэтажных домов, складов, промышленных предприятий и на индивидуальном участке, когда есть угроза размыва фундамента.Кроме того бурение скважин для дренажа в Минске производят в таких случаях:
Регулярное подтопление подвалов домов
Дождевые лужи не осушаются естественным путем на протяжении 7 дней
Деревья и кусты гибнут от повышенного содержания влаги в почве
Чтобы гарантировано избавиться от проблемы, стоит воспользоваться услугами профессионалов, заказав технологическое бурение скважин в Минске в «БурАвтоГрупп». В итоге, это окажется более выгодным, нежели пользоваться конструкциями сомнительного самодельного устройства, а затем решать, как восстановить трещину на стенах и другие возможные повреждения.Методы бурения скважины для дренажа
Средняя глубина скважины дренажного назначения составляет от 4 до 10 метров(до песчано гравийных отложений). При обращении к специалистам, цифра определяется на этапе разработки – составляется грунтовая карта, где намечаются необходимые точки дренажа.Для бурения скважины наша компания использует исключительно роторный способ.Особенности бурения дренажной скважины Обустройство скважины для дренажа в Минской области, как и любом другом городе, предполагает соблюдение таких условий:
Бурение должно пройти вглубьнастолько, чтобы пройти водоупорный грунтовый пласт
Важно остановить работу буровой остановки вовремя, чтобы не дойти до водоносного слоя
Обустройство дренажа
После того как были намечены точки дренажа, стоит определиться с объемом материала. Вам понадобится:
Керамзит или щебень, который будет помещен в выбуренную скважину
Обсадные трубы, выполненные из пластика, также можно использовать трубы из асбеста.
Важно использовать для обустройства качественные материалы, а еще лучше доверить это дело лучшей в обустройстве дренажных скважин в Минске компании «БурАвтоГрупп». Это важно для того, чтобы предотвратить заливание, а также снизить к нулю риски заваливания конструкции.В зависимости от объема планируемой скважины и сложности грунта, все работы по разработке, бурению и обустройству дренажной скважины занимают, в среднем, около 2 дней.

Вернем ваши деньги проиграные в казино

(Advokatv1193, 19. 7. 2021 9:10)

Проиграли деньги в казино?
Мы поможем их вернуть! Обращайтесь.

https://v.gd/m9Tg9m

Hello forum

(BROCKETT973, 14. 7. 2021 20:02)

What do you think about this url? https://ardenergy.ru/
I think it is good!!!

Locksmith Services

(DonaldJex, 13. 7. 2021 18:25)

Locksmith near me?
https://www.locksmithservice.us.com - More info!

Frankagirm

(Frankagirm, 11. 7. 2021 23:13)


Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Cheers

https://vk.com/kupludom24

(BobbyNeand, 11. 7. 2021 14:24)

<a href=https://vk.com/kupludom24>Продам дом Красноярск

I congratulate, this rather good idea is necessary just by the way

(ScottyCox, 10. 7. 2021 14:25)

It agree, this remarkable opinion